ششمین دوره مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی در دانشگاه چمران اهواز برگزار می‌شود

ششمین دوره مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی در دانشگاه چمران اهواز برگزار می‌شود

دبیر انجمن علمی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با حضور ۲۵ تیم دانشجویی و دانش‌آموزی، ششمین دوره مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی در دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.

ششمین دوره مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی در دانشگاه چمران اهواز برگزار می‌شود

(image)

دبیر انجمن علمی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: با حضور ۲۵ تیم دانشجویی و دانش‌آموزی، ششمین دوره مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی در دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.
ششمین دوره مسابقات استانی سازه‌های ماکارونی در دانشگاه چمران اهواز برگزار می‌شود

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...