شهید آوینی «روایت فتح» را به خاطر احساس تکلیف ساخت

شهید آوینی «روایت فتح» را به خاطر احساس تکلیف ساخت

مهران رجبی گفت: مهمترین ویژگی «روایت فتح» این بود که دلی بود و از سر داغ ساخته شده بود. فیلم های مستندی که امروزه ساخته می شود، جنبه «کاری» دارد، در حالیکه آوینی «روایت فتح» را از سر تکلیف درست کرد.

شهید آوینی «روایت فتح» را به خاطر احساس تکلیف ساخت

(image)

مهران رجبی گفت: مهمترین ویژگی «روایت فتح» این بود که دلی بود و از سر داغ ساخته شده بود. فیلم های مستندی که امروزه ساخته می شود، جنبه «کاری» دارد، در حالیکه آوینی «روایت فتح» را از سر تکلیف درست کرد.
شهید آوینی «روایت فتح» را به خاطر احساس تکلیف ساخت

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...