عمل به نامگذاری سال باید اولویت ملت و مسئولین نظام باشد

عمل به نامگذاری سال باید اولویت ملت و مسئولین نظام باشد

مسئول سیاسی واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: مسئله‌ای که در نام‌گذاری سال بدان اشاره می‌شود این است که عمل به آن باید اولویت ملت و مسئولین نظام و دولت باشد.

عمل به نامگذاری سال باید اولویت ملت و مسئولین نظام باشد

(image)

مسئول سیاسی واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد لاهیجان گفت: مسئله‌ای که در نام‌گذاری سال بدان اشاره می‌شود این است که عمل به آن باید اولویت ملت و مسئولین نظام و دولت باشد.
عمل به نامگذاری سال باید اولویت ملت و مسئولین نظام باشد

بک لینک رنک 1

ممکن است بپسندید...