فرجامی خوش برای میراث فرهنگی آرزوست

فرجامی خوش برای میراث فرهنگی آرزوست
به اندازه‌ای که در طول سال‌های گذشته از ناخوشی‌های میراث فرهنگی خبر رسیده است، با انتشار هر خبری در این حوزه، معمولا این ذهنیت ایجاد می‌شود که این بار تاریخ در کدام نقطه از کشور نابود شد!

فرجامی خوش برای میراث فرهنگی آرزوست

به اندازه‌ای که در طول سال‌های گذشته از ناخوشی‌های میراث فرهنگی خبر رسیده است، با انتشار هر خبری در این حوزه، معمولا این ذهنیت ایجاد می‌شود که این بار تاریخ در کدام نقطه از کشور نابود شد!
فرجامی خوش برای میراث فرهنگی آرزوست

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...