فناوری هسته‌ای می‌تواند استقلال علمی کشور را در حوزه‌های مختلف تامین کند

فناوری هسته‌ای می‌تواند استقلال علمی کشور را در حوزه‌های مختلف تامین کند

استاد تمام گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ظرفیت‌های علمی مناسبی در دانشگاه‌های کشور برای توسعه فناوری هسته‌ای وجود دارد و خواسته غربی‌ها برای تعطیلی رشته‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای غیر منطقی است.

فناوری هسته‌ای می‌تواند استقلال علمی کشور را در حوزه‌های مختلف تامین کند

(image)

استاد تمام گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ظرفیت‌های علمی مناسبی در دانشگاه‌های کشور برای توسعه فناوری هسته‌ای وجود دارد و خواسته غربی‌ها برای تعطیلی رشته‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای غیر منطقی است.
فناوری هسته‌ای می‌تواند استقلال علمی کشور را در حوزه‌های مختلف تامین کند

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...