هنوز فضای رکود اقتصادی بر کشور حاکم است/ فروش نفت به ۱ میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز رسیده است

هنوز فضای رکود اقتصادی بر کشور حاکم است/ فروش نفت به ۱ میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز رسیده است

رئیس مجلس با تاکید بر ایجاد فضای امیدوار کننده برای سرمایه گذاران در کشور اذعان داشت: هنوز فضای رکود اقتصادی بر کشور حاکم است و این فضا باید به فضای پایدار و باثباتی تبدیل شود.

هنوز فضای رکود اقتصادی بر کشور حاکم است/ فروش نفت به ۱ میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز رسیده است

(image)

رئیس مجلس با تاکید بر ایجاد فضای امیدوار کننده برای سرمایه گذاران در کشور اذعان داشت: هنوز فضای رکود اقتصادی بر کشور حاکم است و این فضا باید به فضای پایدار و باثباتی تبدیل شود.
هنوز فضای رکود اقتصادی بر کشور حاکم است/ فروش نفت به ۱ میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز رسیده است

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...