واکنش مرادخانی به شایعه واگذاری موزه هنرهای معاصر

واکنش مرادخانی به شایعه واگذاری موزه هنرهای معاصر
معاون امور هنری وزیر ارشاد موضوع واگذاری موزه هنرهای معاصر تهران به بنیاد رودکی را شایعه خواند و صحت آن را تکذیب کرد.

واکنش مرادخانی به شایعه واگذاری موزه هنرهای معاصر

معاون امور هنری وزیر ارشاد موضوع واگذاری موزه هنرهای معاصر تهران به بنیاد رودکی را شایعه خواند و صحت آن را تکذیب کرد.
واکنش مرادخانی به شایعه واگذاری موزه هنرهای معاصر

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...