چهارمحال وبختیاری رکورددار تولید ماهیان سردابی کشور

چهارمحال وبختیاری رکورددار تولید ماهیان سردابی کشور
مدیرشیلات و آبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: استان برای نهمین سال متوالی، رکورددار تولید ماهیان سردابی کشور شد.

چهارمحال وبختیاری رکورددار تولید ماهیان سردابی کشور

مدیرشیلات و آبزیان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: استان برای نهمین سال متوالی، رکورددار تولید ماهیان سردابی کشور شد.
چهارمحال وبختیاری رکورددار تولید ماهیان سردابی کشور

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...