کهگیلویه و بویراحمد تنها استان فاقد سینما در کشور

کهگیلویه و بویراحمد تنها استان فاقد سینما در کشور
سرپرست حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: کهگیلویه و بویراحمد تنها استانی که از نعمت و زیرساخت فرهنگی سینما محروم است.

کهگیلویه و بویراحمد تنها استان فاقد سینما در کشور

سرپرست حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: کهگیلویه و بویراحمد تنها استانی که از نعمت و زیرساخت فرهنگی سینما محروم است.
کهگیلویه و بویراحمد تنها استان فاقد سینما در کشور

بک لینک رنک 3

ممکن است بپسندید...