افزایش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سال 95

افزایش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سال 95
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سال 95 به تعداد 1616 تشکل خبر داد و گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، استراتژی خود را برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی تدوین کرده‌ایم.

افزایش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سال 95

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سال 95 به تعداد 1616 تشکل خبر داد و گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری، استراتژی خود را برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی تدوین کرده‌ایم.
افزایش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سال 95

بک لینک رنک 3

ممکن است بپسندید...