ایران از فدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرد

ایران از فدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرد

مسئول روابط بین الملل سازمان لیگ گفت: به تصمیم دبیرکل فدراسیون فوتبال آسیا به این فدراسیون شکایت کرده‌ایم و در حال پیگیری مسئله در دادگاه عالی ورزش هستیم.

ایران از فدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرد

(image)

مسئول روابط بین الملل سازمان لیگ گفت: به تصمیم دبیرکل فدراسیون فوتبال آسیا به این فدراسیون شکایت کرده‌ایم و در حال پیگیری مسئله در دادگاه عالی ورزش هستیم.
ایران از فدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...