بازیگری که به‌دنبال فروش قبرش بود+فیلم

بازیگری که به‌دنبال فروش قبرش بود+فیلم
«خواستم اگر قرار است بعد از مرگم قبری در قطعه هنرمندان به من بدهند در زمان زنده بودنم آن را بفروشم، که گفتند نمی‌شود. امثال من در سینما زیاد هستند، ما فراموش‌شدگان هستیم و حمایت شما رسانه‌ها می‌تواند ما را به زندگی بازگرداند».

بازیگری که به‌دنبال فروش قبرش بود+فیلم

«خواستم اگر قرار است بعد از مرگم قبری در قطعه هنرمندان به من بدهند در زمان زنده بودنم آن را بفروشم، که گفتند نمی‌شود. امثال من در سینما زیاد هستند، ما فراموش‌شدگان هستیم و حمایت شما رسانه‌ها می‌تواند ما را به زندگی بازگرداند».
بازیگری که به‌دنبال فروش قبرش بود+فیلم

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...