بان كی مون: واكنش های نظامی به تنهایی قادر به غلبه بر تروریسم نیست

بان كی مون: واكنش های نظامی به تنهایی قادر به غلبه بر تروریسم نیست

بان كی مون دبیر كل سازمان ملل روز جمعه با اعلام اینكه جامعه جهانی باید بر منشا تروریسم، توجه بیشتری داشته باشد، گفت: شواهد نشان می دهد كه واكنش های نظامی به تنهایی قادر به غلبه بر بلای تروریسم نیست.

بان كی مون: واكنش های نظامی به تنهایی قادر به غلبه بر تروریسم نیست

(image)

بان كی مون دبیر كل سازمان ملل روز جمعه با اعلام اینكه جامعه جهانی باید بر منشا تروریسم، توجه بیشتری داشته باشد، گفت: شواهد نشان می دهد كه واكنش های نظامی به تنهایی قادر به غلبه بر بلای تروریسم نیست.
بان كی مون: واكنش های نظامی به تنهایی قادر به غلبه بر تروریسم نیست

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...