بهبودی حال عباس کیارستمی

بهبودی حال عباس کیارستمی
مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی از بهبودی وضعیت این کارگردان سینما و احتمال انتقال او به بخش در یکی دو روز آینده خبر داد.

بهبودی حال عباس کیارستمی

مسئول تیم رسیدگی به درمان عباس کیارستمی از بهبودی وضعیت این کارگردان سینما و احتمال انتقال او به بخش در یکی دو روز آینده خبر داد.
بهبودی حال عباس کیارستمی

بک لینک رنک 6

ممکن است بپسندید...