ثریا حکمت همسایه مهری ودادیان می‌شود

ثریا حکمت همسایه مهری ودادیان می‌شود
پیکر مرحوم ثریا حکمت روی مزار دیگر بازیگر فقید سینما،‌ مهری ودادیان به خاک سپرده می‌شود.

ثریا حکمت همسایه مهری ودادیان می‌شود

پیکر مرحوم ثریا حکمت روی مزار دیگر بازیگر فقید سینما،‌ مهری ودادیان به خاک سپرده می‌شود.
ثریا حکمت همسایه مهری ودادیان می‌شود

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...