خبرهای خوبی از روابط ایران و روسیه در راه است

خبرهای خوبی از روابط ایران و روسیه در راه است
سفیر کشورمان در مسکو در افتتاحیه همایش “روسیه و ایران: گفتگوی فرهنگ ها” با اشاره به اراده مستحکم رهبران ایران و روسیه برای توسعه روابط گفت: در هفته‌ها و ماه‌های آینده منتظر خبرهای خوبی از روابط دو کشور هستیم.

خبرهای خوبی از روابط ایران و روسیه در راه است

سفیر کشورمان در مسکو در افتتاحیه همایش “روسیه و ایران: گفتگوی فرهنگ ها” با اشاره به اراده مستحکم رهبران ایران و روسیه برای توسعه روابط گفت: در هفته‌ها و ماه‌های آینده منتظر خبرهای خوبی از روابط دو کشور هستیم.
خبرهای خوبی از روابط ایران و روسیه در راه است

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...