دیگر عزت سال‌های گذشته را در روز صنعت هسته‌ای شاهد نیستیم

دیگر عزت سال‌های گذشته را در روز صنعت هسته‌ای شاهد نیستیم

دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور گفت: متاسفانه به وسیله برجام آن رشدی که مطلوب توسعه هسته‌ای است را، نداشته ایم و بخشی از صنایع هسته‌ای ما متوقف شده است.

دیگر عزت سال‌های گذشته را در روز صنعت هسته‌ای شاهد نیستیم

(image)

دبیر کل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور گفت: متاسفانه به وسیله برجام آن رشدی که مطلوب توسعه هسته‌ای است را، نداشته ایم و بخشی از صنایع هسته‌ای ما متوقف شده است.
دیگر عزت سال‌های گذشته را در روز صنعت هسته‌ای شاهد نیستیم

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...