روسیه، ابوبکر البغدادی را دستگیر کرد

روسیه، ابوبکر البغدادی را دستگیر کرد

روزنامه صهیونیستی «علام هزیه» در خبری اعلام کرد که نیروهای ویژه روسیه به کمک نیروهای سوریه توانسته‌اند بغدادی را در عملیات ویژه و مخفیانه خود بازداشت کنند.

روسیه، ابوبکر البغدادی را دستگیر کرد

(image)

روزنامه صهیونیستی «علام هزیه» در خبری اعلام کرد که نیروهای ویژه روسیه به کمک نیروهای سوریه توانسته‌اند بغدادی را در عملیات ویژه و مخفیانه خود بازداشت کنند.
روسیه، ابوبکر البغدادی را دستگیر کرد

بک لینک رنک 6

ممکن است بپسندید...