ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های برتر کم نمی‌شود

ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های برتر کم نمی‌شود
“رقابت برای پذیرش در دانشگاه” در بین داوطلبان، چند سالی است جای خود را به “رقابت برای پذیرش در دانشگاه‌های برتر” داده است، به عبارت دیگر با افزایش تعداد مراکز آموزش عالی طی چند سال گذشته، تکیه زدن به صندلی‌های دانشگاه‌های برتر به هدف داوطلبان کنکور تبدیل شده، بنابراین نکته فعلی حائز اهمیت، ظرفیت پذیرش این دانشگاه‌ها است.

ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های برتر کم نمی‌شود

“رقابت برای پذیرش در دانشگاه” در بین داوطلبان، چند سالی است جای خود را به “رقابت برای پذیرش در دانشگاه‌های برتر” داده است، به عبارت دیگر با افزایش تعداد مراکز آموزش عالی طی چند سال گذشته، تکیه زدن به صندلی‌های دانشگاه‌های برتر به هدف داوطلبان کنکور تبدیل شده، بنابراین نکته فعلی حائز اهمیت، ظرفیت پذیرش این دانشگاه‌ها است.
ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های برتر کم نمی‌شود

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...