فیلم سینمایی بادیگارد در دانشگاه شهید چمران اهواز بازپخش می شود

فیلم سینمایی بادیگارد در دانشگاه شهید چمران اهواز بازپخش می شود

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: فیلم سینمای «بادیگارد» مجدداٌ به دلیل درخواست مکرر دانشجویان در هفته های اخیر، بازپخش می شود.

فیلم سینمایی بادیگارد در دانشگاه شهید چمران اهواز بازپخش می شود

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: فیلم سینمای «بادیگارد» مجدداٌ به دلیل درخواست مکرر دانشجویان در هفته های اخیر، بازپخش می شود.
فیلم سینمایی بادیگارد در دانشگاه شهید چمران اهواز بازپخش می شود

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...