قابلیت صنعتی شدن ربات‌های امدادگر وجود دارد

قابلیت صنعتی شدن ربات‌های امدادگر وجود دارد
‌سرپرست تیم امدادگر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به اینکه از لحاظ فنی ربات‌های امدادگر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین قابلیت صنعتی شدن را دارند، گفت: هدف تیم ما تحقق این مهم و بهره‌مندی صنعت از این ربات‌ها است.

قابلیت صنعتی شدن ربات‌های امدادگر وجود دارد

‌سرپرست تیم امدادگر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با اشاره به اینکه از لحاظ فنی ربات‌های امدادگر دانشگاه آزاد اسلامی قزوین قابلیت صنعتی شدن را دارند، گفت: هدف تیم ما تحقق این مهم و بهره‌مندی صنعت از این ربات‌ها است.
قابلیت صنعتی شدن ربات‌های امدادگر وجود دارد

بک لینک قوی

ممکن است بپسندید...