قدردانی مقامات افغان از میهمان نوازی ایرانیان

قدردانی مقامات افغان از میهمان نوازی ایرانیان

معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان گفت ایران به مهاجران افغان احترام گذاشته است و از جمهوری اسلامی ایران به خاطر پذیرائی اش از این مهاجران که نمایندگان یک ملت بزرگند سپاسگزاریم.

قدردانی مقامات افغان از میهمان نوازی ایرانیان

(image)

معاون رئیس اجرایی دولت افغانستان گفت ایران به مهاجران افغان احترام گذاشته است و از جمهوری اسلامی ایران به خاطر پذیرائی اش از این مهاجران که نمایندگان یک ملت بزرگند سپاسگزاریم.
قدردانی مقامات افغان از میهمان نوازی ایرانیان

بک لینک رنک 5

ممکن است بپسندید...