قدم‌زدن روی آب با تخته پدالی شناور

قدم‌زدن روی آب با تخته پدالی شناور
یک شرکت آمریکایی موفق به ساخت تخته پدالی شناور با قابلیت تبدیل انرژی حرکتی پاها به انرژی مورد نیاز جهت حرکت روی آب شد.

قدم‌زدن روی آب با تخته پدالی شناور

یک شرکت آمریکایی موفق به ساخت تخته پدالی شناور با قابلیت تبدیل انرژی حرکتی پاها به انرژی مورد نیاز جهت حرکت روی آب شد.
قدم‌زدن روی آب با تخته پدالی شناور

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...