ماجرای معلمی که روی تخت درس می‌داد

ماجرای معلمی که روی تخت درس می‌داد
«معلم نیشابوری، با وجود بیماری، بر روی تخت در کلاس حاضر شد» این خبری بود که با یک عکس در فضاهای مجازی به سرعت پیچید.

ماجرای معلمی که روی تخت درس می‌داد

«معلم نیشابوری، با وجود بیماری، بر روی تخت در کلاس حاضر شد» این خبری بود که با یک عکس در فضاهای مجازی به سرعت پیچید.
ماجرای معلمی که روی تخت درس می‌داد

بک لینک رنک 8

ممکن است بپسندید...