مشارکت گسترده مردم در دور دوم انتخابات مشروعیت نظام را تقویت می‌کند

مشارکت گسترده مردم در دور دوم انتخابات مشروعیت نظام را تقویت می‌کند
سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: مشارکت گسترده و پرشور مردم در دور دوم انتخابات مجلس دهم مشروعیت نظام را تضمین و تقویت خواهد کرد.

مشارکت گسترده مردم در دور دوم انتخابات مشروعیت نظام را تقویت می‌کند

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: مشارکت گسترده و پرشور مردم در دور دوم انتخابات مجلس دهم مشروعیت نظام را تضمین و تقویت خواهد کرد.
مشارکت گسترده مردم در دور دوم انتخابات مشروعیت نظام را تقویت می‌کند

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...