نخست وزیر ایتالیا با هیاتی ۲۵۰ نفره به تهران سفر می‌کنند

نخست وزیر ایتالیا با هیاتی ۲۵۰ نفره به تهران سفر می‌کنند

تعدادی از وزیران، مقامات اقتصادی و مدیران ارشد بانک های عمده ایتالیایی، تجار و صاحبان صنایع ایتالیایی از جمله اعضای این هیات هستند.

نخست وزیر ایتالیا با هیاتی ۲۵۰ نفره به تهران سفر می‌کنند

(image)

تعدادی از وزیران، مقامات اقتصادی و مدیران ارشد بانک های عمده ایتالیایی، تجار و صاحبان صنایع ایتالیایی از جمله اعضای این هیات هستند.
نخست وزیر ایتالیا با هیاتی ۲۵۰ نفره به تهران سفر می‌کنند

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...