واکنش به تعطیلی «صرفا جهت اطلاع»

واکنش به تعطیلی «صرفا جهت اطلاع»
اکبر نصراللهی – استاد ارتباطات – به تعطیلی آیتم «صرفا جهت اطلاع» از بخش خبری 20 و 30 واکنش نشان داده و این اتفاق را دیرهنگام اما شایسته خوانده است.

واکنش به تعطیلی «صرفا جهت اطلاع»

اکبر نصراللهی – استاد ارتباطات – به تعطیلی آیتم «صرفا جهت اطلاع» از بخش خبری 20 و 30 واکنش نشان داده و این اتفاق را دیرهنگام اما شایسته خوانده است.
واکنش به تعطیلی «صرفا جهت اطلاع»

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...