وقتی مخالفان، یک حرف ساده را نمی‌فهمند!

وقتی مخالفان، یک حرف ساده را نمی‌فهمند!
روزنامۀ محوری مخالفان و منتقدان «برجام» یا توافق هسته‌ای ایران با غرب از این سخن رئیس‌جمور روحانی که «اگر برجام نبود، صادرات نفت به صفر می‌رسید»، برآشفته و در واکنش به آن تیتر زده «اگر برجام نبود، نفت به 120 دلار می‌رسید»؛ اما مگر روحانی گفته بود که «قیمت» نفت به صفر می‌رسید که حالا می‌گویند 120 دلار می‌شد؟!

وقتی مخالفان، یک حرف ساده را نمی‌فهمند!

روزنامۀ محوری مخالفان و منتقدان «برجام» یا توافق هسته‌ای ایران با غرب از این سخن رئیس‌جمور روحانی که «اگر برجام نبود، صادرات نفت به صفر می‌رسید»، برآشفته و در واکنش به آن تیتر زده «اگر برجام نبود، نفت به 120 دلار می‌رسید»؛ اما مگر روحانی گفته بود که «قیمت» نفت به صفر می‌رسید که حالا می‌گویند 120 دلار می‌شد؟!
وقتی مخالفان، یک حرف ساده را نمی‌فهمند!

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...