چرا آمریکایی‌ها نگران رسیدن سوخو۳۰ به ایران هستند؟/ جنگنده‌ای که موازنه قدرت هوایی خاورمیانه را تغییر می‌دهد

چرا آمریکایی‌ها نگران رسیدن سوخو۳۰ به ایران هستند؟/ جنگنده‌ای که موازنه قدرت هوایی خاورمیانه را تغییر می‌دهد

که این جنگنده به راحتی می‌تواند با بردی بالغ بر ۳۰۰۰ کیلومتر مأموریت‌های برون مرزی را در جهت حراست از مرزهای عقیدتی انجام دهد. از طرفی این جنگنده با اف ۱۵ و اف ۱۶ مقایسه شده و قدرت رویارویی با آن‌ها را دارد. 

چرا آمریکایی‌ها نگران رسیدن سوخو۳۰ به ایران هستند؟/ جنگنده‌ای که موازنه قدرت هوایی خاورمیانه را تغییر می‌دهد

(image)

که این جنگنده به راحتی می‌تواند با بردی بالغ بر ۳۰۰۰ کیلومتر مأموریت‌های برون مرزی را در جهت حراست از مرزهای عقیدتی انجام دهد. از طرفی این جنگنده با اف ۱۵ و اف ۱۶ مقایسه شده و قدرت رویارویی با آن‌ها را دارد. 
چرا آمریکایی‌ها نگران رسیدن سوخو۳۰ به ایران هستند؟/ جنگنده‌ای که موازنه قدرت هوایی خاورمیانه را تغییر می‌دهد

بک لینک رنک 5

ممکن است بپسندید...