کارت زرد برای وضعیت آبی تهران

کارت زرد برای وضعیت آبی تهران
با وجود مطلوب بودن بارندگی‌ها در اوایل سال 95، همچنان نسبت به میانگین درازمدت بارندگی‌ها فاصله داریم و نمی‌توان گفت که وضعیت آبی، سبز شده است.

کارت زرد برای وضعیت آبی تهران

با وجود مطلوب بودن بارندگی‌ها در اوایل سال 95، همچنان نسبت به میانگین درازمدت بارندگی‌ها فاصله داریم و نمی‌توان گفت که وضعیت آبی، سبز شده است.
کارت زرد برای وضعیت آبی تهران

بک لینک رنک 4

ممکن است بپسندید...