یک تبعه آمریکایی زندانی در سوریه آزاد شد

یک تبعه آمریکایی زندانی در سوریه آزاد شد

یک عکاس آمریکایی که از سال ۲۰۱۲ در بازداشت دولت سوریه بوده در نتیجه «ماه‌ها مذاکره» آزاد شد.

یک تبعه آمریکایی زندانی در سوریه آزاد شد

(image)

یک عکاس آمریکایی که از سال ۲۰۱۲ در بازداشت دولت سوریه بوده در نتیجه «ماه‌ها مذاکره» آزاد شد.
یک تبعه آمریکایی زندانی در سوریه آزاد شد

بک لینک رنک 3

ممکن است بپسندید...