۱۱ ملوان ایرانی بازداشت شده در هند آزاد شدند

۱۱ ملوان ایرانی بازداشت شده در هند آزاد شدند

معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه از آزادی ۱۱ ملوان ایرانی بازداشت شده در هند خبر داد.

۱۱ ملوان ایرانی بازداشت شده در هند آزاد شدند

(image)

معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه از آزادی ۱۱ ملوان ایرانی بازداشت شده در هند خبر داد.
۱۱ ملوان ایرانی بازداشت شده در هند آزاد شدند

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...