آستان قدس رضوی حمایت از برگزاری اردوهای جهادی را مد نظر قرار دهد

آستان قدس رضوی حمایت از برگزاری اردوهای جهادی را مد نظر قرار دهد

دبیر شورای سیاستگذاری قرارگاه جهادی فاطمیون بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مشهد حمایت مادی و معنوی آستان قدس رضوی از اردوهای جهادی را خواستار شد و گفت: امید است تولیت جدید آستان قدس به مسئله اردوهای جهادی توجه کنند.

آستان قدس رضوی حمایت از برگزاری اردوهای جهادی را مد نظر قرار دهد

(image)

دبیر شورای سیاستگذاری قرارگاه جهادی فاطمیون بسیج دانشجویی دانشگاه‌های مشهد حمایت مادی و معنوی آستان قدس رضوی از اردوهای جهادی را خواستار شد و گفت: امید است تولیت جدید آستان قدس به مسئله اردوهای جهادی توجه کنند.
آستان قدس رضوی حمایت از برگزاری اردوهای جهادی را مد نظر قرار دهد

بک لینک رنک 3

ممکن است بپسندید...