آماری عجیب درباره هزینه‌‌های میلیونی تیم ملی عراق در ایران

آماری عجیب درباره هزینه‌‌های میلیونی تیم ملی عراق در ایران

تیم ملی عراق بابت هر جلسه تمرین در ورزشگاه دستگردی ۳۷ میلیون تومان پول داد!

آماری عجیب درباره هزینه‌‌های میلیونی تیم ملی عراق در ایران

(image)

تیم ملی عراق بابت هر جلسه تمرین در ورزشگاه دستگردی ۳۷ میلیون تومان پول داد!
آماری عجیب درباره هزینه‌‌های میلیونی تیم ملی عراق در ایران

بک لینک قوی

ممکن است بپسندید...