الاکلنگ قیمت پرتقال و گوجه فرنگی در بازار

الاکلنگ قیمت پرتقال و گوجه فرنگی در بازار

رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: قیمت گوجه و پرتقال از چند روز پیش نسبت به ابتدای سال ، روند افزایشی در بازار را تجربه کرده است.

الاکلنگ قیمت پرتقال و گوجه فرنگی در بازار

(image)

رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: قیمت گوجه و پرتقال از چند روز پیش نسبت به ابتدای سال ، روند افزایشی در بازار را تجربه کرده است.
الاکلنگ قیمت پرتقال و گوجه فرنگی در بازار

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...