السیسی مصر را به عربستان فروخت!

السیسی مصر را به عربستان فروخت!

روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی به بررسی توافقنامه امضا شده بین عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی برای ترسیم مرزها پرداخت و نوشت که سیسی در این توافقنامه از حاکمیت مصر به نفع عربستان چشم پوشی کرد.

السیسی مصر را به عربستان فروخت!

(image)

روزنامه الاخبار لبنان در گزارشی به بررسی توافقنامه امضا شده بین عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی برای ترسیم مرزها پرداخت و نوشت که سیسی در این توافقنامه از حاکمیت مصر به نفع عربستان چشم پوشی کرد.
السیسی مصر را به عربستان فروخت!

بک لینک رنک 1

ممکن است بپسندید...