اول ماه رجب؛ سالروز ولادت آغازگر تولید علم در مکتب اسلام

اول ماه رجب؛ سالروز ولادت آغازگر تولید علم در مکتب اسلام
امام محمد باقر (ع) پنجمین آفتابی است که بر افق امامت، جاودانه درخشید. زندگی‌اش سراسر دانش و ارزش بود، از این رو باقرالعلوم نامیده شد.

اول ماه رجب؛ سالروز ولادت آغازگر تولید علم در مکتب اسلام

امام محمد باقر (ع) پنجمین آفتابی است که بر افق امامت، جاودانه درخشید. زندگی‌اش سراسر دانش و ارزش بود، از این رو باقرالعلوم نامیده شد.
اول ماه رجب؛ سالروز ولادت آغازگر تولید علم در مکتب اسلام

بک لینک رنک 6

ممکن است بپسندید...