اگر کری قدری تأمل ‌کند اینقدر یاوه نخواهد گفت

اگر کری قدری تأمل ‌کند اینقدر یاوه نخواهد گفت
وزیر دفاع گفت: اگر کری قدری تأمل کند دچار فراموشی و تحلیل غلط نخواهد شد.

اگر کری قدری تأمل ‌کند اینقدر یاوه نخواهد گفت

وزیر دفاع گفت: اگر کری قدری تأمل کند دچار فراموشی و تحلیل غلط نخواهد شد.
اگر کری قدری تأمل ‌کند اینقدر یاوه نخواهد گفت

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...