ایران بخواهد، آثار تاریخی‌اش را به تهران می‌آوریم

ایران بخواهد، آثار تاریخی‌اش را به تهران می‌آوریم
«موزه‌ی لوور سالانه 230 میلیون یورو از دولت فرانسه اعتبار می‌گیرد و رئیس آن را مستقیما رئیس جمهور انتخاب می‌کند. این موزه هیچ شیء قاچاقی از ایران در انبارهایش ندارد.»

ایران بخواهد، آثار تاریخی‌اش را به تهران می‌آوریم

«موزه‌ی لوور سالانه 230 میلیون یورو از دولت فرانسه اعتبار می‌گیرد و رئیس آن را مستقیما رئیس جمهور انتخاب می‌کند. این موزه هیچ شیء قاچاقی از ایران در انبارهایش ندارد.»
ایران بخواهد، آثار تاریخی‌اش را به تهران می‌آوریم

بک لینک رنک 3

ممکن است بپسندید...