ایران درخواستی برای بازگشت آثار تاریخی نداده است

ایران درخواستی برای بازگشت آثار تاریخی نداده است
«موزه‌ی لوور سالانه 230 میلیون یورو از دولت فرانسه اعتبار می‌گیرد و رئیس آن را مستقیما رئیس جمهور انتخاب می‌کند. این موزه هیچ شیء قاچاقی از ایران در انبارهایش ندارد.»

ایران درخواستی برای بازگشت آثار تاریخی نداده است

«موزه‌ی لوور سالانه 230 میلیون یورو از دولت فرانسه اعتبار می‌گیرد و رئیس آن را مستقیما رئیس جمهور انتخاب می‌کند. این موزه هیچ شیء قاچاقی از ایران در انبارهایش ندارد.»
ایران درخواستی برای بازگشت آثار تاریخی نداده است

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...