بومی‌سازی دانش طراحی کارخانجات فرآوری از دغدغه‌های جدی جهاد دانشگاهی است

بومی‌سازی دانش طراحی کارخانجات فرآوری از دغدغه‌های جدی جهاد دانشگاهی است
رییس جهاد دانشگاهی تربیت مدرس با بیان این‌که پژوهشکده فرآوری مواد معدنی با هدف تحقق بخشی به ماموریت‌های جهاد دانشگاهی راه‌اندازی شده است، گفت: بومی‌سازی دانش طراحی کارخانجات فرآوری از دغدغه‌های جدی است که متاسفانه علیرغم ساخته شدن کارخانجات متعدد فرآوری در کشور هنوز دانش طراحی این کارخانجات در کشور به طور کامل بومی نشده است.

بومی‌سازی دانش طراحی کارخانجات فرآوری از دغدغه‌های جدی جهاد دانشگاهی است

رییس جهاد دانشگاهی تربیت مدرس با بیان این‌که پژوهشکده فرآوری مواد معدنی با هدف تحقق بخشی به ماموریت‌های جهاد دانشگاهی راه‌اندازی شده است، گفت: بومی‌سازی دانش طراحی کارخانجات فرآوری از دغدغه‌های جدی است که متاسفانه علیرغم ساخته شدن کارخانجات متعدد فرآوری در کشور هنوز دانش طراحی این کارخانجات در کشور به طور کامل بومی نشده است.
بومی‌سازی دانش طراحی کارخانجات فرآوری از دغدغه‌های جدی جهاد دانشگاهی است

بک لینک رنک 8

ممکن است بپسندید...