توضیحات صالحی درباره آخرین وضعیت راکتور اراک

توضیحات صالحی درباره آخرین وضعیت راکتور اراک
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: نمونه سوخت تست راکتور بازطراحی‌شده اراک ظرف دو سه روز آینده برای تست در راکتور تهران قرار می‌گیرد.

توضیحات صالحی درباره آخرین وضعیت راکتور اراک

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: نمونه سوخت تست راکتور بازطراحی‌شده اراک ظرف دو سه روز آینده برای تست در راکتور تهران قرار می‌گیرد.
توضیحات صالحی درباره آخرین وضعیت راکتور اراک

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...