توضیح سفارت ایران در روسیه درباره خبر ایجاد كانال كشتیرانی از «خزر» به خلیج فارس

توضیح سفارت ایران در روسیه درباره خبر ایجاد كانال كشتیرانی از «خزر» به خلیج فارس

سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه مطلب روز جمعه خبرگزاری ایتارتاس به نقل از «مهدی سنایی» سفیر كشورمان در مسكو را رد كرد.

توضیح سفارت ایران در روسیه درباره خبر ایجاد كانال كشتیرانی از «خزر» به خلیج فارس

(image)

سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه مطلب روز جمعه خبرگزاری ایتارتاس به نقل از «مهدی سنایی» سفیر كشورمان در مسكو را رد كرد.
توضیح سفارت ایران در روسیه درباره خبر ایجاد كانال كشتیرانی از «خزر» به خلیج فارس

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...