روزی که «یار دوازدهم» متولد شد

روزی که «یار دوازدهم» متولد شد
“یار دوازدهم” در سال 1970 و توسط لادیسلاو کوبالا برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت.

روزی که «یار دوازدهم» متولد شد

“یار دوازدهم” در سال 1970 و توسط لادیسلاو کوبالا برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت.
روزی که «یار دوازدهم» متولد شد

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...