سفر هیأت حج ایران به عربستان قطعی شد

سفر هیأت حج ایران به عربستان قطعی شد
عربستان ویزای هیأت حج ایران را صادر کرد تا این هیأت، پنجشنبه – 26 فروردین ماه – برای انجام مذاکرات نهایی حج تمتع به عربستان برود.

سفر هیأت حج ایران به عربستان قطعی شد

عربستان ویزای هیأت حج ایران را صادر کرد تا این هیأت، پنجشنبه – 26 فروردین ماه – برای انجام مذاکرات نهایی حج تمتع به عربستان برود.
سفر هیأت حج ایران به عربستان قطعی شد

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...