صعود دانشجویان بسیجی زنجانی به کوه ائل داغی زنجان

صعود دانشجویان بسیجی زنجانی به کوه ائل داغی زنجان

به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای، جمعی از دانشجویان بسیجی زنجانی با پرچم های مرگ بر آمریکای خود به کوه ائل داغی زنجان صعود کردند

صعود دانشجویان بسیجی زنجانی به کوه ائل داغی زنجان

(image)

به مناسبت روز ملی فناوری هسته ای، جمعی از دانشجویان بسیجی زنجانی با پرچم های مرگ بر آمریکای خود به کوه ائل داغی زنجان صعود کردند
صعود دانشجویان بسیجی زنجانی به کوه ائل داغی زنجان

بک لینک رنک 5

ممکن است بپسندید...