فتح: بررسی پیش‌نویس آشتی با حماس را به پایان رسانده‌ایم

فتح: بررسی پیش‌نویس آشتی با حماس را به پایان رسانده‌ایم

یکی از اعضای فتح اعلام کرد کمیته مرکزی این جنبش بررسی پیش‌نویس آشتی با حماس را که در مذاکرات دوحه حاصل شد، به پایان رسانده است.

فتح: بررسی پیش‌نویس آشتی با حماس را به پایان رسانده‌ایم

(image)

یکی از اعضای فتح اعلام کرد کمیته مرکزی این جنبش بررسی پیش‌نویس آشتی با حماس را که در مذاکرات دوحه حاصل شد، به پایان رسانده است.
فتح: بررسی پیش‌نویس آشتی با حماس را به پایان رسانده‌ایم

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...