مشاور امور زنان سازمان اوقاف: زنان از جنگ با مردان در خانه بپرهیزند

مشاور امور زنان سازمان اوقاف: زنان از جنگ با مردان در خانه بپرهیزند

مشاور امور زنان سازمان اوقاف گفت: زن به عنوان سنگربان و محافظ خانواده باید مزین به فضائل اخلاقی باشد.

مشاور امور زنان سازمان اوقاف: زنان از جنگ با مردان در خانه بپرهیزند

(image)

مشاور امور زنان سازمان اوقاف گفت: زن به عنوان سنگربان و محافظ خانواده باید مزین به فضائل اخلاقی باشد.
مشاور امور زنان سازمان اوقاف: زنان از جنگ با مردان در خانه بپرهیزند

فروش بک لینک

ممکن است بپسندید...