معافیت مالیاتی پنج ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

معافیت مالیاتی پنج ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

قائم‌ مقام سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: قوانین خوبی با عنوان رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در ایران تصویب شده است که براساس آن، سرمایه‌گذاران خارجی به مدت پنج‌سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.

معافیت مالیاتی پنج ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

(image)

قائم‌ مقام سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: قوانین خوبی با عنوان رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در ایران تصویب شده است که براساس آن، سرمایه‌گذاران خارجی به مدت پنج‌سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند.
معافیت مالیاتی پنج ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...