هر ساعت ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکار ایران اضافه می‌شود

هر ساعت ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکار ایران اضافه می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی با بیان “اگر هرساعت ۱۵۰ شغل ایجادکنیم تنها توانسته‌ایم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم” گفت: اگر بخواهیم طی پنج سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم، باید دوبرابر یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و ۵ شغل در دقیقه ایجاد کنیم.

هر ساعت ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکار ایران اضافه می‌شود

(image)

رئیس اتاق بازرگانی با بیان “اگر هرساعت ۱۵۰ شغل ایجادکنیم تنها توانسته‌ایم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم” گفت: اگر بخواهیم طی پنج سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم، باید دوبرابر یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و ۵ شغل در دقیقه ایجاد کنیم.
هر ساعت ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکار ایران اضافه می‌شود

خرید بک لینک

ممکن است بپسندید...